Onze Commissies

Bestuurscommissie

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Voorzitter: Rob van Bekkum, Secretaris: Kim van Bekkum, Penningsmeester: Cor Schel en Kapelmeester: Rien den Otter. Het bestuur wordt ondersteund door het Bestuurslid Algemene Communicatie (Vliegbasis, Mess activiteiten en CV/Oud-Prinsen Peelknijnen): Henk Weijde. 

Het dagelijks bestuur regelt alle zaken die niet door een van de commissies wordt afgehandeld. Het bestuur is voor de buitenwacht het eerste aanspreekpunt. Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een ledenvergadering.


Carnavalscommissie

Gijs, Herman en Mari vormen samen de Carnavalscommissie, een commissie die gedurende een periode van 2 weken rondom het carnavalsfeest de programmering van evenementen voor Blaaskapel de Peelknijnen samenstelt en overeenkomt.


Kledingcommissie

Kim en Anne-Marie vormen samen de kledingscommissie. "Wat zullen we aantrekken?" is een vaak gestelde vraag als we een optreden hebben. Het is een van onze taken om dat te beslissen. Ook als er nieuwe kleding nodig is, bijvoorbeeld Carnavalskleding, dan is daar de kledingcommissie voor. Nieuwe muzikanten worden door de kledingscommissie aangekleed. Daarvoor heeft de kledingcommissie lijsten in haar bezit, waarop wordt bijgehouden wat iedere muzikant aan kleding heeft en of het instrument/kleding al of niet persoonlijk eigendom is.


Muziekcommissie

Peter, Elian en Gijs vormen samen de muziekcommissie. Het is de taak van deze muziekcommissie om een kapelmeester te leveren en ons muziekarchief te beheren. De muziekcommissie zorgt regelmatig voor nieuwe partituren en bepaalt welke muziekstukken er in ons repertoire worden opgenomen.


Cateringcommissie

Peter en Mari vormen samen de cateringcommissie en dragen er zorg voor dat de leden van Blaaskapel de Peelknijnen geen last krijgen van uitdrogingsverschijnselen.


Communicatiecommissie

Rob en Kim vormen samen de communicatiecommissie die zich tot doel gesteld heeft om met behulp van moderne media (Website, Facebook, Gmail, WhatsApp en Pinterest) de wereld op de hoogte te houden over het reilen en zeilen van Blaaskapel de Peelknijnen. 

Rob als Website/Facebookbeheerder en Kim Gmail/WhatsApp en Pinterest beheerder.


Kado commissie

Eliza is van de kadocommissie en neemt de kleine attenties voor haar rekening zoals een jarige muzikant die een verjaardagskaart ontvangt.