Onze Commissies

Bestuurscommissie

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Voorzitter: Rob, Secretaris: Kim, Penningsmeester: Cor. Het bestuur wordt ondersteund door het Bestuurslid Algemene Communicatie (Vliegbasis, Mess activiteiten en CV/Oud-Prinsen Peelknijnen): Henk

Het dagelijks bestuur regelt alle zaken die niet door een van de andere commissies wordt afgehandeld. Het bestuur is voor de buitenwacht het eerste aanspreekpunt.

Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een ledenvergadering.


Jubileumcommissie

 

Graag stellen wij u voor aan de leden van de jubileumcommissie, een commissie die het voortouw heeft genomen bij het organiseren van een aantal festiviteiten rondom ons

 

40 jarig jubileum dat op 15 december 2018 zal plaatsvinden.

 

Binnenkort hoort u meer van Mari, Pieter, Rien en Elske over hoe zij een invulling willen gaan geven aan deze bijzondere mijlpaal. Ze staan er overigens niet alleen voor, maar zullen met raad en daad worden bijgestaan door het dagelijks bestuur van BK de Peelknijnen.


Carnavalscommissie

Gijs, Herman en Mari vormen samen de Carnavalscommissie, een commissie die gedurende een periode van 2 weken rondom het carnavalsfeest de programmering van evenementen voor BK de Peelknijnen samenstelt en overeenkomt.


Kledingcommissie

Kim, Elian en Maria vormen samen de Kledingcommissie. "Wat zullen we aantrekken?" is een vaak gestelde vraag als we een optreden verzorgen. Het is een van onze taken om dat te beslissen. Ook als er nieuwe kleding nodig is, bijvoorbeeld Carnavalskleding, dan is daar de kledingcommissie voor. Nieuwe muzikanten worden door de kledingcommissie aangekleed. Daarvoor heeft de kledingcommissie lijsten in haar bezit, waarop wordt bijgehouden wat iedere muzikant aan kleding heeft en of het instrument/kleding al of niet persoonlijk eigendom is.


Muziekcommissie

Rien, Gijs en Peter vormen samen de Muziekcommissie. Het is de taak van de muziekcommissieom een kapelmeester te leveren en ons muziekarchief te beheren. De muziekcommissie zorgt regelmatig voor nieuwe partituren en bepaalt welke muziekstukken er in ons repertoire worden opgenomen.


Cateringcommissie

Peter en Pieter vormen samen de Cateringcommissie en dragen er zorg voor dat de leden van BK de Peelknijnen geen last krijgen van uitdrogingsverschijnselen.


Communicatiecommissie

Rob en Kim vormen samen de communicatiecommissie die zich tot doel gesteld heeft om met behulp van moderne media (Website, Facebook, Gmail, WhatsApp en Pinterest) de wereld op de hoogte te houden over het reilen en zeilen van BK de Peelknijnen. 

Rob als Website/Facebookbeheerder en Kim Gmail/WhatsApp en Pinterest beheerder.


Kado commissie

Eliza en Maria vormen samen de Kadocommissie en nemen de kleine attenties voor hun rekening zoals een jarige muzikant die een verjaardagskaart ontvangt.