De Peelknijnen - Club van 40 / 55


De "Club van 40" medaille

Op zaterdag, 15 december 2018 bestond "Blaaskapel de Peelknijnen" 40 jaar en werd tijdens onze receptie, aan de sponsors die dit hadden aangegeven een medaille van "De Peelknijnen - Club van 40/55" overhandigd met daaraan een of meerdere jaartalhanger(s) afhankelijk van het aantal jaren waarin werd gesponsord.

 

Het ligt in de bedoeling om ook in de toekomst met deze medaille en betreffende jaartalhangers door te gaan. Nieuwe sponsors zullen dus in eerste instantie zo'n fraaie medaille(met lint) ontvangen als dank voor hun sponsoring de andere sponsors zullen de betreffende jaartalhanger ontvangen.

 

Met de sponsors die helaas niet op onze receptie aanwezig konden zijn zullen wij contact opnemen en afstemmen hoe zij hun medaille in ontvangst wensen te nemen.

 

Namens het bestuur van "Blaaskapel de Peelknijnen" willen wij ook langs deze weg al onze sponsors en donateurs hartelijk bedanken voor hun financiële ondersteuning en betrokkenheid bij "Blaaskapel de Peelknijnen".


"Club van 40/55" Nieuwjaarsreceptie - 2019


"Club van 40/55" Nieuwjaarsreceptie - 2018

Deze carnavalsperiode heeft Blaaskapel de Peelknijnen extra aandacht besteed aan haar "Club van 40/55" en heeft zij alle sponsors en leden van deze club middels een speciale uitnodiging gevraagd het glas te komen heffen op een muzikaal 2018 tijden een besloten Nieuwjaarsreceptie - Contactavond.