De Peelknijnen - Club van 40

Wilt u meer weten over de "Club van 40" van Blaaskapel de Peelknijnen

klik dan op het logo hieronder om de presentatie te starten.


De "Club van 40" medaille

Op zaterdag, 15 december 2018 bestond "Blaaskapel de Peelknijnen" 40 jaar en werd tijdens onze receptie, aan de sponsors die dit hadden aangegeven een medaille van "De Peelknijnen - Club van 40" overhandigd met daaraan een of meerdere jaartalhanger(s) afhankelijk van het aantal jaren waarin werd gesponsord.

 

Het ligt in de bedoeling om ook in de toekomst met deze medaille en betreffende jaartalhangers door te gaan. Nieuwe sponsors zullen dus in eerste instantie zo'n fraaie medaille(met lint) ontvangen als dank voor hun sponsoring de andere sponsors zullen de betreffende jaartalhanger ontvangen.

 

Met de sponsors die helaas niet op onze receptie aanwezig konden zijn zullen wij contact opnemen en afstemmen hoe zij hun medaille in ontvangst wensen te nemen.

 

Namens het bestuur van "Blaaskapel de Peelknijnen" willen wij ook langs deze weg al onze sponsors en donateurs hartelijk bedanken voor hun financiële ondersteuning en betrokkenheid bij "Blaaskapel de Peelknijnen".


De "Club van 40" Nieuwjaarsreceptie - 2019


De "Club van 40" Uitnodiging 40 jaar


De "Club van 40" Nieuwjaarsreceptie - 2018

Deze carnavalsperiode heeft Blaaskapel de Peelknijnen extra aandacht besteed aan haar "Club van 40" en heeft zij alle sponsors en leden van deze club middels een speciale uitnodiging gevraagd het glas te komen heffen op een muzikaal 2018 tijden een besloten Nieuwjaarsreceptie - Contactavond.


De "Club van 40" comms - 20nov2017


De "Club van 40" comms - 29oct2017


De "Club van 40" nieuwsbrief # 2 - 13092016

Na de "Club van 40" publicatie activiteiten op onze website, is afgelopen maandag, 5 september ook het volgende tastbare "Club van 40" resultaat onthuld in de Valkenhorst op de Vliegbasis Volkel.

Eindelijk was het dan zover en kon onder het toeziend oog van een groot deel van de leden van Blaaskapel de Peelknijnen, die uiteraard ook allemaal lid zijn geworden van de "Club van 40",  het nieuwe sponsor bord worden onthuld door Kim (secretaris) en Rien (kapelmeester).

Zij moesten daarvoor een groot wit laken verwijderen waarmee het sponsorbord aan het oog was onttrokken (foto li).

Daarna was het woord aan Cor, trompettist en penningmeester van de blaaskapel en de grote initiator van de "Club van 40". Cor gaf een korte uiteenzetting over wat er tot nu toe gerealiseerd is en wat er nog op stapel staat, want er zijn nog een aantal haakjes leeg op ons fraaie sponsorbord die op een sponsor wachten.

Om die haakjes gevuld te krijgen zullen er nog de nodige mensen en bedrijven benaderd moeten worden. Daarna was het tijd voor nog één officiële handeling en dat was de overhandiging van de reserve sleutel van ons sponsorbord aan de voorzitter van de blaaskapel. Rob beloofde plechtig aan Cor om goed op deze sleutel te zullen passen (foto re).

Uiteraard zijn wij erg trots op ons fraaie sponsorbord dat prima past in het interieur van de

Valkenhorst en delen daarom graag een close-up

foto van ons "Club van 40" sponsorbord met daarop niet alleen de eerste 26 naambordjes maar ook twee groepsfoto's gemaakt in 1982 en 2016 van Blaaskapel de Peelknijnen.

 

" C L U B  V A N  40 "

 

M o e t e  o k  d o e n  !


De "Club van 40" nieuwsbrief # 1 - 30072016

 

Op maandag, 18 juli 2016 was het dan zover en gaf het huidige bestuur van Blaaskapel de Peelknijnen in "de Uitwijkhaven" op de Vliegbasis Volkel onder het genot van een kop koffie

de aftrap voor een groots initiatief genaamd de:

"Club van 40"

Een van de meest in het oog springende activiteiten van de "Club van 40" heeft tot doel om personen, instellingen en verenigingen die onze Blaaskapel een warm hart toedragen samen te brengen om vervolgens gezamenlijk

financiële middelen te genereren ter ondersteuning van bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten zoals ons 40-jarig jubileum in 2018.

Op de betreffende maandag werd door Cor, in het bijzijn van alle leden van de kapel, middels zijn smartphone de "Club van 40" pagina op onze website:

www.peelknijnen.nl 

geactiveerd en kunt u vanaf heden alles te weten komen over de "Club van 40" middels

een presentatie en is er ook een inschrijf formulier en een lidmaatschap overzicht te vinden. Onze slogan is dan ook:

     Wordt lid van de "Club van 40" van

 

   Blaaskapel de Peelknijnen da zouden wij

 

               harstikke skôn veinden